Contactgegevens

Sint-Jozefinstituut

Jozef Hendrickxstraat 153
2900 SCHOTEN

tel 03 / 680 15 80
e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Binnenkort

 

woe 20 dec 2017

Klassenraden (leerlingen vrijaf)

 

do 21 dec 2017

Klassenraden (leerlingen vrijaf)

 

vr 22 dec 2017

Rapportuitreiking en oudercontacten

 

za 23 dec 2017 - 7 jan 2018

Kerstvakantie 

 

Inschrijvingen


Inschrijven voor het schooljaar 2017-2018 voor alle jaren :

  • tijdens de opendeurdag op 21 mei van 11u tot 17u
  • op dinsdag 23 mei van 16.30u tot 19u
  • na 23 mei: op afspraak

  • vrijdag 30 juni van 13u tot 17u
  • zaterdag 1 juli van 9u tot 12u
  • maandag 3 juli van 9u tot 12u, van 13u tot 17u en van 18u tot 20u

Voor informatie kan u steeds terecht op het nummer 03/680.15.80 (niet tijdens de schoolvakanties)


Mogen wij u vriendelijk vragen om vooraf het inschrijvingsformulier (zie verder) in te vullen en 
mee naar de afspraak te brengen.

 

Inschrijvingsprocedure

   • Stap 1: De voorbereiding van de inschrijving.

Om de inschrijving op school vlotter te laten verlopen vragen wij u om het inschrijvingsformulier op voorhand in te vullen. Zo kan u rustig thuis alle gegevens opzoeken en invoeren.

Breng het ingevulde document mee naar de school.

Het inschrijvingsformulier kan u hier downloaden, afdrukken en invullen (PDF).

 

   • Stap 2: De inschrijving

Breng het ingevulde formulier mee op de dag van de inschrijving.

In een persoonlijk gesprek evalueren we graag de behaalde studieresultaten van uw dochter/zoon in het licht van de gekozen studierichting/basisoptie voor volgend schooljaar. We bespreken graag de individuele talenten en capaciteiten in functie van de daarbij passende studierichting. We achten dit persoonlijk contact erg belangrijk. Samen gaan we op zoek naar de beste studieloopbaan voor uw dochter of zoon. 
Op het moment van de inschrijving wordt u ook gevraagd zich akkoord te verklaren met het opvoedingsproject van de school en met het schoolreglement.  Dit is wettelijk verplicht. Ons opvoedingsproject  en schoolreglement zijn op onze website raadpleegbaar. U kan ook een gedrukt exemplaar bekomen.

 

   • Stap 3: Afwerking van de inschrijving

Indien u bij de inschrijving nog niet beschikte over het getuigschrift of attest van het voorbije schooljaar wordt er met u een afspraak gemaakt  om dit te komen afgeven. Op het afgesproken moment komt u naar de school en brengt u het door uw zoon of dochter behaalde attest of getuigschrift van het voorbije schooljaar mee. U krijgt dan ook de boekenlijst en de lijst met schoolbenodigdheden mee. Indien u er voor kiest dat de school voor de aankopen zorgt, moeten de ingevulde lijsten binnengebracht worden.

Inschrijven: Vragen en antwoorden

Hier vindt u enkele antwoorden op veel voorkomende vragen. Uiteraard kan u met uw vragen ook steeds terecht in de school. 

Waarom kan ik me niet volledig via uw website inschrijven?

Hiervoor zijn twee redenen. Allereerst vinden we het persoonlijk contact enorm belangrijk. Elkaar beter leren kennen kan de verdere begeleiding enkel maar ten goede komen. 
Bovendien is de inschrijvingsprocedure wettelijk geregeld en is uw bezoek aan de school verplicht. 

Heb ik voorrang met deze elektronische aanmelding?

Neen, het tijdstip van uw effectieve inschrijving op school telt. Deze elektronische voorbereiding zorgt voor een snellere afhandeling op school en reduceert tik- of schrijffouten in uw gegevens. Wij stellen het enorm op prijs, indien u gebruik maakt van deze elektronische voorbereiding, het vereenvoudigt onze administratie en levert tijdwinst op. 

Wat is een wachtlijst?

Voor een aantal studierichtingen voorzien wij een maximumcapaciteit. Wanneer al deze plaatsen ingenomen zijn door reeds nieuw ingeschreven leerlingen zijn we theoretisch volzet. Dan starten we met een “wachtlijst”. In de praktijk blijkt echter dat er altijd nog plaatsen vrij komen en dit om velerlei redenen. Leerlingen zijn op meerdere scholen ingeschreven, omdat hun definitieve studiekeuze nog niet vast lag, of ze behaalden andere resultaten dan verwacht. We durven u echter geen beloftes maken zonder zekerheid, daarom worden we verplicht om te spreken van een “wachtlijst”. Het is immers achteraf veel aangenamer om iemand te kunnen melden dat er toch plaats is dan andersom. 

Wat moet ik doen als ik op de wachtlijst sta?

Zoals hierboven reeds uitgelegd wil “op de wachtlijst staan” niet zeggen dat er geen plaats zal zijn. Van zodra wij weten dat er toch nog een plaats vrij komt, nemen we onmiddellijk telefonisch contact met u op. 

Ik heb me volledig bij u ingeschreven maar verkies toch elders naar school te gaan. Wat moet ik doen?

Een eenvoudig telefoontje volstaat om u uit te schrijven. We stellen het altijd op prijs dat u ons onmiddellijk meldt dat u een andere keuze heeft gemaakt. Zo kunnen wij de vrij gekomen plaats toewijzen aan een kandidaat op de wachtlijst. 

Wat is de bedoeling van het persoonlijk gesprek?

De leerkrachten van uw vorige school hebben u meestal goed leren kennen en trachten u te helpen bij de zoektocht van uw studieloopbaan. Wij willen luisteren naar hun advies dat in het rapport, op de baso-fiche of mondeling aan u werd meegedeeld. Samen bespreken we uw studieresultaten en toetsen af wat u verwacht van uw toekomstige studierichting. In een persoonlijk advies trachten we u vanuit onze ervaring op weg te helpen. . 

Kan ik kiezen bij welke klassenleraar mijn dochter/zoon terechtkomt?

Wij staan in alle geval open voor uw suggesties. De organisatie van de school is echter erg complex. We moeten met zeer veel factoren rekening houden om evenwichtige klassamenstellingen te bekomen. We kunnen dus niets echt beloven, maar we trachten de meest optimale leersituatie te creëren. 

Mag mijn dochter/zoon opgeven bij welke vriendjes zij/hij in de klas wil zitten? 

Dat mag vrijblijvend. Het kan ons helpen om de klaspuzzels te leggen. Soms stoten we echter op tegengestelde wensen. Wij zoeken dan naar de best mogelijke oplossing met het oog op een goede studiesfeer. 

Hoe bekom ik de schoolboeken en schoolbenodigdheden? 

Wij maken in de school zoveel mogelijk gebruik van huurboeken. Er zijn echter ook een aantal boeken waarin moet geschreven worden: de werkboeken. Deze moeten uiteraard aangekocht worden. Daarnaast zijn er boeken die meerdere jaren gebruikt kunnen worden zoals de atlas. Wanneer u op het einde van juni of begin juli naar school komt om de inschrijving te finaliseren, krijgt u een boekenlijst en een lijst met schoolbenodigdheden mee. U heeft dan de keuze: alles op school bestellen of zelf voor het materiaal zorgen. De ingevulde lijsten moeten binnen zijn op onze school op 4 juli 2017.

Hoeveel leerlingen worden er in de eerste jaren ingeschreven?

Voor de eerste jaren A-stroom (STEM +1A) zijn er 96 plaatsen en voor het eerste jaar B-stroom (1B) kunnen 12 leerlingen inschrijven.

Sint- Jozefinstituut 
Jozef Hendrickxstraat 153 
2900 SCHOTEN 

tel 03 / 680 15 80 

e-mail :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.